Zapytaj o dostęność

INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWACJI I ZAPŁATY ZA POBYT W wierzbowym zakątku

Zapytania odnośnie rezerwacji można dokonać:  
* telefonicznie lub przez wiadomość sms pod numerem tel. +48 600 486 097
* mailowo na adres: zakatekwierzbowy@gmail.com

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 50% zadatku, przelewem na konto bankowe w ciągu 2dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji, której należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Jerzy Wierzba , Lubocino 11, 84-110 Krokowa

Mbank – 20 1140 2004 0000 3402 8301 8744


W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, termin pobytu, nr telefonu.
Rezerwacja zostanie anulowania w przypadku nieuiszczenia opłaty zadatku w ciągu 2 dni roboczych.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu pobytu w obiekcie Wierzbowy Zakątek. 
  1. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość przesunięcia terminu pobytu w miarę dostępności.
  2. W przypadku skrócenia długości pobytu, obiekt nie zwraca pobranej zapłaty za pobyt.
  3. Pozostała zapłata za pobyt dokonywana jest na miejscu gotówką.
  4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 500zł. (Zwrot kaucji następuje w ciągu 5 dni roboczych na podany rachunek bankowy.)

REGULAMIN OBIEKTU

1 Apartament/ Pokój wynajmowany jest na doby. Doba w obiekcie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

2 Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość apartamentu/pokoju powinien zgłosić Gospodarzowi do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju/apartamentu. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3 Gość Apartamentu nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za, który uiścił należną opłatę.

4 W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.

Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed planowanym przyjazdem.

Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

5 Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.

6 W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu, mają obowiązek zachowywać się w taki sposób aby nie zakłócać spokoju innych Gości.

7 Na terenie „Wierzbowego Zakątka” mogą przebywać wyłącznie osoby mające rezerwacje i wykupiony pobyt.

8 Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

9 Gospodarz może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w lokalu, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

10 W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł. W momencie przekazania klucza do pokoju/apartamentu stają się Państwo jego gospodarzami.

11 Sprzątanie pokoi w trakcie pobytu ,odbywa się odpłatnie na życzenie Gościa. W tym celu należy to zgłosić gospodarzowi.

12 Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego w innym miejscu niż do tego wyznaczone. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną.

13 Apartament "Wierzbowy Zakątek" świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich gospodarzowi obiektu, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.

14 Obiekt ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług. Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Właściciel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

15 Miejsca postojowe na posesji są monitorowane, niestrzeżone i wolne od opłat. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.

16 W obiekcie zabronione jest: *zabieranie ręczników pokojowych, szlafroków oraz kocy poza teren Apartamentu, *zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Właściciela), wprowadzanie zwierząt na teren obiektu, *zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

17 Jeśli nastąpi rażące naruszenie spokoju i porządku - Właściciel ma prawo wezwać organy porządkowe.

18 Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.

19 Dzieci przebywające na terenie posesji, w szczególności podczas korzystania z placu zabaw, powinny być pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączna odpowiedzialność.

20 Nie przyjmujemy osób nieletnich i grup młodzieżowych, jest to możliwe jedynie pod opieką osób dorosłych.

21 Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w apartamencie jak i na całym terenie "Wierzbowego Zakątka" nie ponosimy odpowiedzialności.

22 Zabrania się rozpalania grilla i ogniska w innych miejscach niż do tego wyznaczone.

23 Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

24  W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 500zł. (Zwrot kaucji następuje w ciągu 5 dni roboczych na podany rachunek bankowy)

25  Organizowanie wieczorów kawalerskich oraz panieńskich w obiekcie może być tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą właściciela.